obecność


obecność
f
Gegenwart f, Beisein n; Anwesenheit f

w czyjejś obecności — in js Beisein


Deutsch-Polnisch Wörterbuch. 2013.